PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT KDYKOLIV V PRACOVNÍCH DNECH MEZI 9:00 a 15:00

Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly

Rehabilitační ústav LRS Chvaly, o.p.s. je nestátní zdravotnické zařízení, poskytující lůžkovou rehabilitační péči, ambulantní rehabilitaci, domácí péči a pečovatelskou službu. Po rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci budov, které této práci sloužily už od r. 1908, bylo znovu otevřeno v r. 1998.

Lůžková péče je zaměřena zejména na rehabilitační a doléčovací pobyty u řady onemocnění, převážně pro starší generaci, ale nejen pro ni. V širokém spektru pacientů převažují nejčastěji tyto diagnózy:

 • cévní mozkové příhody
 • stavy po operacích, zejména kloubních
 • stavy po úrazech
 • neurologická onemocnění
 • onemocnění pohybového aparátu
 • bolestivé stavy aj.

LRS Chvaly má dvě lůžková oddělení, v původní, rekonstruované hlavní budově a v pronajatém jednom podlaží nové budovy Domova seniorů Bethesda. Většina pokojů je dvoulůžkových. Jsou též čtyři pokoje jednolůžkové, dva pokoje třílůžkové s intenzívní péčí a jeden čtyřlůžkový pokoj. Všechny pokoje jsou s vybavením, které pacientům skýtá dostatečné pohodlí a komfort. Lůžka jsou nové generace, polohovací s elektrickým ovládáním a v antidekubitní úpravě. Všude je barevná televize, telefon, připojení k wifi a lednička. WC a sprcha je buď součástí pokoje, nebo v těsné blízkosti.

Léčení pacientů probíhá ve velmi osobním, rodinném prostředí. Důraz je kladen na individuální, laskavý přístup ke každému z nich s ohledem na jeho potřeby a zejména na odbornou lékařskou, rehabilitační a ošetřovatelskou péči.

LRS Chvaly se stále vyvíjí, v r. 2003 zdvojnásobilo počet svých lůžek, v r. 2004 zahájilo provoz domácí zdravotní péče a pečovatelské služby a otevřela rehabilitační ambulanci. Do budoucna plánuje výstavbu nového centra následné péče s rehabilitačními lůžky, lůžky pro dlouhodobou péči a hospicovou péči.

HLEDEJ NA WEBU

LRS CHVALY

Je zaměřeno zejména na rehabilitační a doléčovací pobyty u řady onemocnění, převážně pro starší generaci, ale nejen pro ni. V širokém spektru pacientů převažují nejčastěji tyto diagnózy:

 • cévní mozkové příhody
 • stavy po operacích, zejména kloubních
 • stavy po úrazech
 • neurologická onemocnění
 • onemocnění pohybového aparátu
 • bolestivé stavy a jejich léčení aj.

NAŠI NEJVĚTŠÍ DONÁTOŘI