PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT KDYKOLIV V PRACOVNÍCH DNECH MEZI 9:00 a 15:00

Návštěvní doba

Návštěvní doba v LRS Chvaly není časově omezená, mějte však na paměti, že v době od 7:00 do 15:00 mají pacienti svůj individuální léčebný program. Vhodnou dobou k návštěvám a procházkám v areálu jsou odpolední a podvečerní hodiny.


V době epidemií vznikají změny a omezení či zákazy návštěv, sledujte je tedy v našich Aktualitách.

HLEDEJ NA WEBU

LRS CHVALY

Je zaměřeno zejména na rehabilitační a doléčovací pobyty u řady onemocnění, převážně pro starší generaci, ale nejen pro ni. V širokém spektru pacientů převažují nejčastěji tyto diagnózy:

  • cévní mozkové příhody
  • stavy po operacích, zejména kloubních
  • stavy po úrazech
  • neurologická onemocnění
  • onemocnění pohybového aparátu
  • bolestivé stavy a jejich léčení aj.

NAŠI NEJVĚTŠÍ DONÁTOŘI