PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT KDYKOLIV V PRACOVNÍCH DNECH MEZI 9:00 a 15:00

Způsob péče v LRS

1. Lidský přístup

Léčení pacientů probíhá ve velmi osobním, rodinném prostředí. Důraz je kladen na individuální a laskavý přístup ke každému z nich s ohledem na jeho potřeby, zejména na odbornou lékařskou, rehabilitační a ošetřovatelskou péči. 

2. Postoj služebníka

Naši práci bereme jako poslání. Víme, že pobyt v nemocnici není pro nikoho příjemný a zvláště spojení s bolestí, omezenou hybností vyvolává různá napětí. V každé situaci se snažíme zachovat pokorný a služebný postoj k našim klientům. K tomu nám napomáhá křesťanská láska.

3. Moderní medicína

Používáme moderní diagnostická zařízení, lékařské metody a postupy v souladu s nejnovějšími trendy, byť některé techniky jsou i tisíce let staré…

4. Komplexní zaměření

Aby se uzdravilo tělo, je často nutné pracovat i s myslí a duchem člověka. Klíčem ke zdraví je totiž celostní přístup. Proto v našem zařízení najdete i křesťanského kaplana, který vám či vašim blízkým poskytne duchovní útěchu a povzbuzení.

HLEDEJ NA WEBU

LRS CHVALY

Je zaměřeno zejména na rehabilitační a doléčovací pobyty u řady onemocnění, převážně pro starší generaci, ale nejen pro ni. V širokém spektru pacientů převažují nejčastěji tyto diagnózy:

  • cévní mozkové příhody
  • stavy po operacích, zejména kloubních
  • stavy po úrazech
  • neurologická onemocnění
  • onemocnění pohybového aparátu
  • bolestivé stavy a jejich léčení aj.

NAŠI NEJVĚTŠÍ DONÁTOŘI