PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT KDYKOLIV V PRACOVNÍCH DNECH MEZI 9:00 a 15:00

Terénní péče

V rámci terénní péče poskytujeme tři druhy služeb:

Návštěvy jsou možné každý den 10 – 19 hodin, optimální doba je 14 – 19 hodin.

HLEDEJ NA WEBU

LRS CHVALY

Je zaměřeno zejména na rehabilitační a doléčovací pobyty u řady onemocnění, převážně pro starší generaci, ale nejen pro ni. V širokém spektru pacientů převažují nejčastěji tyto diagnózy:

  • cévní mozkové příhody
  • stavy po operacích, zejména kloubních
  • stavy po úrazech
  • neurologická onemocnění
  • onemocnění pohybového aparátu
  • bolestivé stavy a jejich léčení aj.

NAŠI NEJVĚTŠÍ DONÁTOŘI