PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT KDYKOLIV V PRACOVNÍCH DNECH MEZI 9:00 a 15:00

Zdravotní domácí péče

Domácí rehabilitací v domácím prostředí na hospitalizaci v LRS Chvaly. Poskytují ji zdravotní sestry. Poukaz na prvních 14 dnů domácí péče po pobytu v nemocnici píše ošetřující lékař lůžkového oddělení. V ostatních případech je možné o něj požádat svého praktického lékaře.

  LRS Chvaly, o.p.s. poskytuje zdravotní domácí péči typu „Home Care“ na základě uzavřených smluv se zdravotními pojišťovnami a na základě výkonů uvedených v těchto smlouvách . Péči mohou využít pojištěnci těchto zdravotních pojišťoven:

  • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna,
  • 207 Oborová zdravotní pojišťovna,
  • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra,
  • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,

  Zdravotní domácí péče slouží pacientům na území Prahy 9 v oblasti blízké městské části Horní Počernice. Často navazuje ošetřovatelskou péčí a domácí rehabilitací v domácím prostředí na hospitalizaci v LRS Chvaly. Poskytují ji zdravotní sestry. Poukaz na prvních 14 dnů domácí péče po pobytu v nemocnici píše ošetřující lékař lůžkového oddělení. V ostatních případech je možné o něj požádat svého praktického lékaře.

  Nejčastější výkony sester v domácí péči:

  • Komplexní ošetřovatelská péče včetně rehabilitace,
  • převazy ran, proleženin a bércových vředů,
  • monitorování fyziologických funkcí, glykemie, EKG,
  • odběry laboratorních materiálů,
  • příprava a podávání léků, aplikace injekcí, podávání infuzí,
  • vedení ošetřovatelské dokumentace.

  HLEDEJ NA WEBU

  LRS CHVALY

  Je zaměřeno zejména na rehabilitační a doléčovací pobyty u řady onemocnění, převážně pro starší generaci, ale nejen pro ni. V širokém spektru pacientů převažují nejčastěji tyto diagnózy:

  • cévní mozkové příhody
  • stavy po operacích, zejména kloubních
  • stavy po úrazech
  • neurologická onemocnění
  • onemocnění pohybového aparátu
  • bolestivé stavy a jejich léčení aj.

  NAŠI NEJVĚTŠÍ DONÁTOŘI