PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT KDYKOLIV V PRACOVNÍCH DNECH MEZI 9:00 a 15:00

Zaměření LRS

1. Lůžková péče

Lůžková péče je zaměřena zejména na rehabilitační a doléčovací pobyty u řady onemocnění, převážně pro starší generaci, ale nejen pro ni. V širokém spektru pacientů převažují nejčastěji tyto diagnózy:

 • cévní mozkové příhody
 • stavy po operacích, zejména kloubních
 • stavy po úrazech
 • neurologická onemocnění
 • onemocnění pohybového aparátu
 • bolestivé stavy aj.

Podrobné informace o zaměření a podmínkách lůžkové rehabilitační péče naleznete zde.

2. Ambulantní péče

V našem zařízení poskytujeme i ambulantní péči, při níž není nutné přijetí na lůžko

Podrobné informace o zaměření a podmínkách jednodenní péče naleznete zde.

 • cévní mozkové příhody
 • stavy po operacích, zejména kloubních
 • stavy po úrazech
 • neurologická onemocnění
 • onemocnění pohybového aparátu
 • bolestivé stavy aj.

Podrobné informace o zaměření a podmínkách lůžkové rehabilitační péče naleznete zde.

3. Terénní péče

Naši odborní specialisté poskytují pečovatelskou službu a zdravotní domácí péči i v terénu, tedy přímo u klientů doma. V rámci dopravní služby se postaráme se také o potřebný převoz a doprovod na vyšetření či jednání a cestu zpět.

Podrobné informace o zaměření a podmínkách terénní péče naleznete zde.

HLEDEJ NA WEBU

LRS CHVALY

Je zaměřeno zejména na rehabilitační a doléčovací pobyty u řady onemocnění, převážně pro starší generaci, ale nejen pro ni. V širokém spektru pacientů převažují nejčastěji tyto diagnózy:

 • cévní mozkové příhody
 • stavy po operacích, zejména kloubních
 • stavy po úrazech
 • neurologická onemocnění
 • onemocnění pohybového aparátu
 • bolestivé stavy a jejich léčení aj.

NAŠI NEJVĚTŠÍ DONÁTOŘI