PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT KDYKOLIV V PRACOVNÍCH DNECH MEZI 9:00 a 15:00

Ceník

Základní činnosti pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 140,- Kč/hod.
 • 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek 140,- Kč/hod.
 • 3. pomoc při prostorové orientaci, sam. pohybu 140,- Kč/hod.
 • 4. pomoc při přesunu na lůžko, vozík 140,- Kč/hod.

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • 1. pomoc při úkonech osobní hygieny 140,- Kč/hod.
 • 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 140,- Kč/hod.
 • 3. pomoc při použití WC 140,- Kč/hod.

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • 1. pomoc při přípravě jídla a pití 140,- Kč/hod.
 • 2. příprava a podání jídla a pití 140,- Kč/hod.

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • 1. běžný úklid a údržba domácnosti 140,- Kč/hod.
 • 2. údržba domácích spotřebičů 140,- Kč/hod.
 • 3. pomoc při zajištění velkého úklidu 140,- Kč/hod.
 • 4. donáška vody 140,- Kč/hod.
 • 5. topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva 140,- Kč/hod.
 • 6. běžný nákup a pochůzky 140,- Kč/hod.
 • 7. velký nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 140,- Kč/hod.

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • 1. doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. (pouze v nejnutnějších případech, většinou spojeno s přepravou vozidlem) 140,- Kč/hod.

Fakultativní činnosti pečovatelské služby

U úkonů, které mají hodinovou sazbu se úhrada účtuje podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, včetně času stráveného dopravou z LRS ke klientovi a zpět. Pokud poskytování úkonu netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

HLEDEJ NA WEBU

LRS CHVALY

Je zaměřeno zejména na rehabilitační a doléčovací pobyty u řady onemocnění, převážně pro starší generaci, ale nejen pro ni. V širokém spektru pacientů převažují nejčastěji tyto diagnózy:

 • cévní mozkové příhody
 • stavy po operacích, zejména kloubních
 • stavy po úrazech
 • neurologická onemocnění
 • onemocnění pohybového aparátu
 • bolestivé stavy a jejich léčení aj.

NAŠI NEJVĚTŠÍ DONÁTOŘI